Toegankelijkheid

Ontdekvacaturesinzorgenwelzijn besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van onze informatie. We willen zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA.
Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Op dit moment zijn er mogelijk onderdelen die nog niet conform de gestelde toegankelijkheidseisen functioneren. Uiterlijk 23 september 2019 voldoen wij aan de gestelde standaard.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

·      https://www.ontdekvacaturesinzorgenwelzijn.nl  (hoofdwebsite)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij nemen op dit moment de volgende maatregelen om te voldoen aan de eisen en de toegankelijkheid te bevorderen:

  • Toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool en zijn voornemens deze jaarlijks door een onafhankelijke instantie te laten toetsen.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Ontdekvacaturesinzorgenwelzijn blijft werken aan toegankelijkheid

Op ontdekvacaturesinzorgenwelzijn.nl linken we naar andere websites, zoals naar die van (landelijke) partners, stichtingen etc. Niet alle informatie op deze platforms voldoet aan de toegankelijkheidseisen. We zoeken naar mogelijkheden om ook hier nieuwe informatie toegankelijk aan te bieden.

Problemen

Komt u toch een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door via info@ontdekvacaturesinzorgenwelzijn.nl. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar u het probleem bent tegengekomen.